Ons Project

Project "GrensWerk" - 360 graden uitzicht

Globalisering en internationalisering zijn voortdurend in opmars in de economie. Het arbeidsbureau Coesfeld grenst in belangrijke mate aan het district Borken op het nationale grondgebied van Nederland. De economische betrekkingen hebben zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld, hoewel de arbeidsmarktsituatie in Nederland en Duitsland anders is. Op dit moment is de arbeidsmarktsituatie in het Duitse grensgebied nog gunstiger dan in het Nederlandse grensgebied en wordt deze gekenmerkt door een overschot aan banen. De werkgelegenheid van Nederlandse werknemers is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, met name in het noordelijk district.

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt echter steeds meer geconsolideerd, met als gevolg dat de vraag naar arbeid, met name voor geschoolde arbeidskrachten, weer toeneemt. Tegen deze positieve achtergrond moeten de arbeidsbemiddelingsinspanningen aan beide zijden van de grens daarom worden geïntensiveerd om duurzame arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden of als werkloos geregistreerde personen te bereiken en te garanderen. Om de werknemer en werkgever een "allesomvattend / 360 graden"-perspectief en een bijbehorend aanbod over de arbeidsmarkt en de lokale arbeidsmarktbeleidsinstrumenten te kunnen bieden, is het belangrijk om ook "grensoverschrijdend" actief te worden.

De partners in het "GrensWerk"-model hebben zich tot doel gesteld om gezamenlijk het evenwicht op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te optimaliseren, met een onbelemmerde blik op de uitdagingen en met nieuw ontwikkelde en creatieve benaderingen van oplossingen.

De GrensWerk Gronau werd op 20 november 2017 officieel geopend in aanwezigheid van regionale politici, radio en televisie.

De dienst wordt bemand door verschillende uitzendbureaus / EURES-consultants van de uitzendbureaus Rheine, Nordhorn en Coesfeld, het UWV, het Werkplein Twente, de stad Enschede en de Euregio op werkdagen, 's ochtends.