Leden informeren zichzelf

Een hooggeplaatst bezoek aan GrensWerk: leden van de Tweede Nederlandse kamer en van de Duitse Bondsdag bezochten de arbeidsbemiddelaars. Onder leiding van het Nederlandse parlementslid Pieter Omtzigt informeerden in totaal twaalf leden van de Beneluxparlementaire fractie uit de Bondsdag en de Nederlandse Kamer zich over het onderwerp professionele erkenning in het buurland. Daarnaast stonden grensoverschrijdende projecten en de daarmee samenhangende uitdagingen van de dagelijkse samenwerking op de voorgrond. De Kamerleden werden vergezeld door burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, EUREGIO-voorzitter Rob Welten, EUREGIO-directeur Christoph Almering en anderen.