Grenzeloos werken

De nationale grenzen mogen geen belemmering vormen voor arbeidsbemiddeling. Deze slogan stond centraal in het eerste "Project 45", een uitwisseling van regionale managementdeskundigen op het gebied van Europese diensten en "het creëren van goede werkgelegenheidsbiografieën", evenals het Nationaal Coördinatiebureau (NCO) en GrensWerk. GrensWerk-consultant Michael Paskert verduidelijkte in de bijeenkomst de noodzaak om bedrijven en werkzoekenden in staat te stellen hun Euregionale kennis, geschiktheid en kwalificaties te toetsen.

De regeling §45 SGB III mag worden  geïnterpreteerd als de slogan  "grenzeloos werken" . Er dient gekeken te worden in hoeverre er mogelijkheden zijn om de meest kosteneffectieve en succesvolle financieringsinstrumenten voor de (re)integratie in het arbeidsproces te implementeren.