GrensWerk werkzaamheden krijgen een vervolg

GrensWerk Gronau zal het werk na 2020 voortzetten. De financiering wordt dan tot ten minste eind 2023 verzorgd door de zogenaamde Regional Deal, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse rijksoverheid en de regio's, die elk in totaal bijna een miljard euro voor deze pot beschikbaar stellen. Het GrensWerk is tot nu toe voornamelijk gefinancierd met middelen van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze steun vervalt eind 2020.

De nieuwe Regio Deals zijn gericht op het verbeteren van het leef-, woon- en bedrijfsklimaat, het duurzaam verbeteren van de voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. Op deze manier versterken de overheid en de regio's samen de positie van de regio's en de samenleving als geheel.

In de regio Twente geldt dit ook expliciet voor de samenwerking met de Duitse buren. De centrale overheid bevordert deze grensoverschrijdende samenwerking omdat ze leidt tot de versterking van de eigen regio. In de met Twente gesloten regionale overeenkomst wordt GrensWerk aangewezen als een voorbeeldproject voor de arbeidsmarkt.