GrensWerk informeert in Münster

Medio juni hebben GrensWerk-consultants Peter Schildkamp en Christian Heinzel geïnteresseerden de mogelijkheden getoond om in Nederland te werken. Dit liep via de Agentur in Münster. Naast de positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de technische en andere bedrijfssectoren in de regio Twente, wezen de adviseurs op de grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten in Nederland in de gebieden als bouw, machinebouw en IT.

Daarnaast ontvingen de deelnemers algemene informatie over de dienstverlening van GrensWerk Gronau. Ook vragen over diploma waardering en beroepskwalificaties in het buurland, de Nederlandse arbeidscultuur en de Nederlandse sociale zekerheid werden beantwoord.