GrensWerk goes ROC

Onder het motto "Mensen en werk samenbrengen" informeerde GrensWerk 20 afstudeerders van de logistieke/expediteurs opleiding van het ROC Almelo over de adviesmogelijkheden van GrensWerk. Ben Kwast (UWV) en Michael Paskert (Agentur für Arbeit) gaven een overzicht van de arbeidsmarkt en de daarbij behorende kansen, mogelijkheden en risico's.

Bovendien beantwoordden de adviseurs talrijke vragen uit de klas: wie betaalt mijn reiskosten als ik mijn opleiding met een stage in Duitsland volg? Is er een pool van bedrijven waarop GrensWerk een beroep kan doen bij het regelen van een stage of een latere tewerkstelling?

Tot slot presenteerde Ben Kwast een innovatieve virtual reality bril die geïnteresseerde kandidaten een eerste indruk gaf van bedrijven. Het verkennen van het bedrijf middels virtual reality leverde enkele "aha-ervaringen" op. Vergelijkbare korte presentaties in andere branches zullen in de toekomst ook het aanbod van de opleidingsfaciliteit uitbreiden. Dit in de zin van "Goed werk kent geen grenzen".