Gemeente Enschede permanent lid van EURES

Enschede was de eerste en enige gemeente die in augustus volwaardig lid werd van EURES. Het samenwerkingsnetwerk, dat bedoeld is om het vrije verkeer van werknemers in de 28 EU-landen en in Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te vergemakkelijken, had tot 2018 alleen nationale arbeidsmarktorganisaties zoals het UWV en Bundesagentur für Arbeit als leden. Sindsdien hebben ook andere organisaties zich kunnen aansluiten.

De gemeente Enschede, die direct betrokken is bij de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en daar al jaren een bijdrage aan levert, heeft in eerste instantie proeflidmaatschap gekregen. Tijdens deze proefperiode heeft Eures onderzocht of het nieuwe lid voldoende activiteiten had op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Na een evaluatie in augustus, waarin een actieve deelname van de gemeente Enschede werd erkend, is het EURES-lidmaatschap nu bevestigd en met vijf jaar verlengd.

De gemeente Enschede was ook sterk betrokken bij de oprichting van GrensWerk. Samen met de Agentur für Arbeit Coesfeld, de regio Twente, het UWV WERKbedrijf en de EUREGIO, is het Competentiecentrum (GrensWerk) in 2017 gelanceerd. De EURES-adviseurs zijn ook werkzaam in Gronau.