Dienstverlening

Het doel van GrensWerk is ontsluiting van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Wanneer we de grens weg denken, want waarom zouden we ons bepreken, neemt de omvang van de regionale arbeidsmarkt met nagenoeg 50% toe. We spreken dan ook graag over de Euregionale arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt van 360°

Wij hanteren een zeer pragmatische aanpak. Per individu (werkzoekende, werkgever, student en iedereen die geïnteresseerd is in het werken, leven of studeren in het buurland) wordt gekeken naar mogelijkheden, kansen, maar ook naar mogelijke belemmeringen. “Per individu” betekent dan ook een persoonlijke begeleiding naar werk, studie, stage- of afstudeerplek.

Door de samenwerking met het GrensInfoPunt geven wij niet alleen advies over een baan of studie, maar ook wat dit betekent voor uw persoonlijke- en financiële situatie.

Voor de werkgever betekent dit dat wij u ondersteunen bij het vinden van geschikte medewerkers, maar ook begeleiden bij eventuele taal technische en culturele verschillen. Verder bieden wij u de mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren aan werkzoekenden in het buurland middels een 3D film. Via een virtual-reality bril krijgt de potentiele kandidaat vervolgens een prachtige impressie van uw bedrijf in 3D.

Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt heeft als groot voordeel dat de beroepsbevolking in de grensregio minder gevoelig is voor conjuncturele ontwikkelingen in eigen land. Met andere woorden, gaat het in eigen land economisch minder voor de wind, dan kan de arbeidsmarkt in het buurland nog kansen bieden. Dit hebben inmiddels al vele werkzoekenden aan den lijve ondervonden.