De grens over met social media

De verschillen in het gebruik van sociale media in het betreffende buurland waren medio maart het middelpunt van de "Duits-Nederlandse brancheoverkoepelende workshop". In het Wirtschaftszentrum Gronau hebben ondernemers uit verschillende sectoren zich geïnformeerd over de marketing van producten en diensten en over de passende benadering van sollicitanten in het kader van een mogelijke toetreding tot de markt in het buurland. Onder andere Duitse en Nederlandse makelaars en uitzendbureaus uit de logistieke sector waren vertegenwoordigd. Twee mooie en duidelijke resultaten van de dag: Nederlandse werkgevers gebruiken hun sociale media opener en veelvuldiger. De Duitse kant is voorzichtiger. denken o.a. meer ook aan gegevensbescherming.  Daarnaast is het carrièreportaal LinkedIn relatief populairder in Nederland, terwijl in Duitsland Xing populairder is.